JA slide show
Početna Projekti 2008. i 2009
Projekti 2008. i 2009

Stručni suradnici na projektima:

Humanitarno socijalno područje:

   1. mr.sc. Daša Poredoš Lavor, dipl. socijalni radnik, (sudski vještak za društvene znanosti - problemi obitelji)
   2. Ana Sarapa, Udruga invalida(prevoditeljica Znakovnog jezika)
   3. Katica Onić, dipl soc.rad.
   4. Dr.sc.Silvija Rusac, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Sveučilište u Zagrebu
   5. Zdenka Pantić, prof., predsjednica udruge IRC

Ekologija:

   1. Branka Ilakovac, dipl. novinar, Rukovoditeljica u Odjelu za odnose s javnošću / Glasnogovornica, Agencija za zaštitu okoliša RH 
   2. Prof. Zvijezdana Bičanić, dipl ing.

 

Projekti 2009. godina(Projekti br. 4, 5 i 6)

 

Forum 50+ uspješno završio dva projekta u 2009.:

1. Otvorimo vrata nadi i obiteljskom skladu i

2. Informatička edukacija 50+ ( napredni tečaj)

Dana 21.12.2009. u restoranu PHOENIX, Velikogorička 10 b, Staro Čiče, dožupan

Zagrebačke županije Rudolf Vujević i gradonačelnik Velike Gorice gospodin Dražen

Barišić uručili uvjerenja o završenom informatičkom tečaju za starije osobe

                                                                   

Projekti 2008.

 

Projekt br.1

1. " Informatička edukacija starijih osoba"

Donator:

Projekt okončan i dostavljeno izvješće donatoru 

 Predmet:

Realizacija ugovora o dodjeli donacije(br.NOP-018 200-005590-08 od 24.09.2008.) – izvješće

Zagrebačka banka d.d.Korporativni identitet i komuniciranje

Paromlinska 210000 Zagreb

Poštovani,

temeljem članka 6.predmetnog ugovora u prilogu dostavljamo dokumentaciju o realizaciji projekta, i to:

1.Dnevnik aktivnosti sa:

•Spiskovi polaznika ( 4 lista)

•Pozivi za tečajeve ( 2 kom )

•Obavijesti o početcima tečajeva ( 2 kom )

•Evaluacijski listić – rezultati procjene zadovoljstva polaznika kvalitetom tečaja ( 1 primjerak od 37 kom)

•Tiskane naslovnice za skripte ( 2 kom. )

•Primjerak priznanja za polaznike ( tiskano 12 )

•Osnove rada na računalu ( primjerak skripte – tiskano 40 kom. )

•Neka pomagala pri korištenju interneta ( primjerak – tiskano 40 kom )

•Brošura za reklamiranje projekta

2.Planirani i izvršeni troškovi sa računima, I to:

•Izvod uplate za ( t.1.2 , 3 kom. )

•Obračun za knjigovodstvo ( 1.5, 4 kom )

•Grafičke usluge ( 2.2, 2 računa – 4 kom ) )

•Naknada voditelju projekta ( 3.1, )

•Naknada vanjskim izvoditeljima projekta( 3.3, 2 računa – 5 kom )

3.Kopija internet informacija ( 6 stranica )

4.Kopija novinskog članka

5.CD (fotografije sa tečajeva i Forum 50+)

Iz priloga je vidljivo da je donacija realizirana sukladno navedenom ugovoru.

Udruga Forum 50+ u ime svih polaznika još jednom, i ovom prilikom, zahvaljuje

Zagrebačkoj banci na osjetljivosti i razumijevanju potreba starijih osoba.

Sa zadovoljstvom Vas ističemo u svim prigodama,

a Vašim direktoricama u Sisku i Velikoj Gorici i ovim putom zahvaljujemo na

prisustvovanju otvorenju tečajeva.

Srdačan pozdrav!

U Velikoj Gorici, 02.12.2008.

Predsjednik Ivan Svetopetrić

 

Projekt ima za cilj :

 

1.unaprijediti životnu svakodnevicu pripadnike treće generacije

2.sačuvati fizičko i mentalno zdravlje pripadnike treće generacije

3.aktivno uključiti pripadnike treće generacije u društvena događanja

4.otvoriti mogućnost komunikacije iz vlastitog doma

5.informirati

6.surađivati sa mladima

 

Svrha je ovog projekta:

Osvijestiti i provoditi kriterije uspješnog starenja, tako da starija osoba:

•ne dozvoli da bude osamljena

•zna tražiti i pitati za pomoć

•ostvaruje dobre odnose s okolinom

•bude maksimalno samostalna dokle god može biti neovisan

•ima osjećaj da je potrebana i korisna

•njeguje hobije koje nije mogla ranije

•pravilno se hrani

•brine o svom zdravlju - redovito ide kod liječnika

•druži se s mladima

•želi učiti

•veseli se malim stvarima

•dijeli svoje emocije s drugima, osječa i radost i tugu

•spremna na nove odnose, voljna upoznavati nove ljude

 

Projekt br.2

2. „Željeznica i okoliš – prijatelji djece“

Donator

 

 

Pismo gospodarstvenicima

 

 „ŽELJEZNICA I OKOLIŠ - PRIJATELJI DJECE“

 

Poštovani!

U sklopu projekta „ŽELJEZNICA I OKOLIŠ – PRIJATELJI DJECE, naša udruga „Forum +50“ ima za cilj promicanje uporabe željezničkoga prijevoza radi povećavanja opsega putničkoga i teretnog prijevoza (isticanjem njegovih komparativnih prednosti i načela održiva prometa).

Po završetku projekta očekuje se da će korisnici projekta ovladati osnovama ekoloških prednosti pojedinih transportnih grana i znanja u svrhu lakšeg snalaženja u budućim svojim aktivnostima.

Aktivnosti koje Europska zajednica usvaja za neko višegodišnje razdoblje, jesu Programi Zajednice. Program Zajednice za razdoblje 2003.-2006. na području prometa, uspostavljen je Uredbom Vijeća EZ, a njegov je cilj smanjiti zagušenje na cestama i poboljšati ekološki učinak sustava teretnog prometa u Zajednici, te promicati intermodalnost (korištenje alternativnih prometnih modaliteta umjesto cestovnog prometa).

Hrvatska se po prvi put uključuje u provedbu prometne politike EU, kroz program Europske komisije „Marco Polo“. Program predviđa dodjelu financijske pomoći za sustav međunarodnog kombiniranog prijevoza što znači preusmjeravanje cestovnog teretnog prometa na željeznicu, unutarnju plovidbu te na kratku međuobalnu plovidbu s osvrtom na prihvatljivije uvjete za okoliš.

Program podupire projekte na međunarodnim prometnim dionicama, a podržava pet vrsta aktivnosti:

1.aktivnosti izmjene modaliteta transporta, podrazumijeva svaku aktivnost koja direktno, mjerljivo i brzo preusmjerava teretni transport sa ceste na SSS (Short Sea Shipping - kratka međuobalna plovidba), željeznicu, unutarnje plovne putove, ili kombinaciju transportnih modaliteta pri čemu su cestovna putovanja što kraća;

2. katalizatorske aktivnosti, se odnose na svaku inovativnu aktivnost s ciljem savladavanja značajnih strukturalnih barijera u teretnom prijevozu u Europskoj zajednici koje opstruiraju efikasno funkcioniranje tržišta, kompetitivnost SSS-a, željeznice, unutarnje plovidbe, i/ili efikasnosti transportnih lanaca koji ove transportne modalitete koriste, uključujući i modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture.Mjerljivi parametar nije modalno prebacivanje već smanjenje zagušenja prometa npr., uspostava "motorways of the sea" (morske autoceste).

3.morske autoceste (motorways of the sea action), se odnosi na svaku inovativnu aktivnost koja preusmjerava teretni promet sa ceste na SSS, ili kombinaciju SSS-a s ostalim modalitetima transporta pri čemu se cesta koristi minimalno tj.,preferira se korištenje ekološki prihvatljivih transportnih modela kao što su unutarnja plovidba i željeznica za prijevoz u unutrašnjosti i integrirane usluge od vrata do vrata.

4.aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja, uključuju inovativne aktivnosti koje integriraju transport u proizvodnu logistiku kako bi se izbjegla velika količina cestovnog transporta, da pri tome nema štetnog utjecaja na proizvodne kapacitete i radnu snagu.

5.zajedničke obrazovne aktivnosti, kojima je cilj unapređivanje znanja na području logistike teretnog prijevoza te poticanje međusobne suradnje.

Iznoseći gore navedeno, cilj nam je ukazati na važnost koja se daje zaštiti okoliša u globalnim svjetskim okvirima, posebno u segmentu transporta.

Vi, kao izravni korisnik projekta odnosno kao donositelji odluka o izboru transportnog sredstva za prijevoz, zaslužujete našu pozornost i stoga smo bili slobodni upoznati Vas pobliže, o svim prednostima željezničkog prijevoza u odnosu na cestovni, kao i o pozitivnim učincima željezničkog prijevoza na okoliš.

Zahvaljujemo na pozornosti uz srdačne pozdrave!

Predsjednik udruge:

mr.sc. Ivan Svetopetrić

 

 

Ciljevi  projekta

•Poticanje odgovornosti za okoliš te redovit nadzor nad očuvanjem okoliša poticanjem društva na usvajanje i primjenu načela i metoda održivog razvoja i unaprjeđivanje uvjeta života

•Poticanje djece predškolskog uzrasta i mladih o željeznici prijatelju okoliša

•Pružanje/organiziranje izobrazbe kako bi tvrtke raspolagale adekvatnim ljudskim resursima koji će moći zadovoljiti i provesti uvjete potrebne za povećanje konkurentnosti

•Promicanje uporabe željezničkoga prijevoza radi povećavanja opsega putničkoga i teretnog prijevoza (isticanjem njegovih komparativnih prednosti i načela održiva prometa)

•Poboljšati marketing, promidžbu i prezentaciju smanjivanja potrošnje energije , .

•Poticaj i provedba novih projekata:

-zamjena dizelskog goriva plinom

-izbor ekološki prihvatljivih materijala u prometnoj industriji

-istraživanja ispusnih plinova cestovnih vozila

-zaštita od buke i drugi

Izravni korisnici projekta su:

1.Djeca predškolske dobi (Velika Gorica , Sisak, Lekenik i Zagreb)

2.Građani, slušatelji lokalnih radio postaja

3.Donositelji odluka o izboru transportnog sredstva za prijevoz .

 

Dnator

C.I.O.S. d.o.o

Josipa Lončara 15

10090 Zagreb

 


 

Linkovi

Zapošljavanje, socijalna pitanja i

uključenost

POSAO ZA UMIROVLJENIKE

 

Pronađi posao sa Rulla

 

Gostiju online

Trenutno aktivnih Gostiju: 78 

Statistika

Članova : 2
Sadržaj : 122
Web Linkovi : 6
Posjete Sadržajima : 96630

Vizija, misija i djelatnost Foruma 50+

Djelatnost

SOCIJALNA DJELATNOST, i to:

a) Socijalna pomoć i podrška:

- Pomoć i podrška starijim osobama

b) Humanitarna pomoć:

- Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih

Ciljne skupine Udruge su:

-  građani – opća populacija

- mladi

opća populacija

- nezaposleni

- osobe starije životne dobi

- umirovljenici

Ciljevi osnivanja

Promicanje, razvitaka i unapređenje kvalitete života starijih osoba (neovisnost; društveno sudjelovanje; samo ispunjenje i dostojanstvo) međugeneracijskom solidarnošću.

Vizija

Razvijati zdravu zajednicu osnaživanja starijih ljudi radošću, zdravljem i smislenim životom

Misija

Promicanje emocionalnog, socijalnog i fizičkog blagostanja starijih osoba te solidarnosti i tolerancije među generacijama


Kontakt

 

Slavka Kolara 2A/I, 10410 Velika Gorica

Predsjednik: +385 99 3165 537; isvetope@gmail.com

Tajništvo:    +385 99 7327 833; melitica49@gmail.com

Računovodstvo: +385 (1) 7788 358; gorica.racunovodstvo@gmail.com

Tjelovježbe:

+385 91 7910 475; lacicrajka@gmail.com

Ured za digitalno uključivanje:

Uredovno vrijeme: Utorkom 17 - 19,00 Kurilovečka 48

Telefon: 385 (1) 561 3544

E-mail: info@forum50.hr