JA slide show
Početna GSC Gorički senior centar O GSC-u
O GSC-u

Što je  GSC – Gorički senior centar ?

Ujedinjeni narodi u Međunarodnom planu djelovanja na području starenja, Europska unija u

Povelji o temeljnim pravima Europske unije 2010/c 83/2 Ugovora o Europskoj uniji te

Svjetska zdravstvena organizacija u svojim ciljevima i deklaracijama izričito podržavaju

politiku zdravog aktivnog starenja.

Međunarodni dokumenti i smjernice, nacionalni propisi (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13,

Obiteljski zakon NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11 i drugi nacionalni propisi iz

sustava socijalne skrbi), Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za

razdoblje od 2014.–2016. g. ( donesena 30. siječnja 2014.g.) te Socijalni plan Zagrebačke županije 2017.-2022.. g. temelj su za pokretanje aktivnosti i ustroj GSC – Goričkog senior centra.

 

GSC – Gorički senior centar je pokušaj ukazivanja na potrebu izrade Strategije zdravog starenja na razini lokalnih uprava.

Pregled nekih Strateških i stručnih podloga

1. AGE Platform Europe Strategy 2018-2021

http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Strategy_2018-2021_adopted_by_GA_2017.pdf

2. Promicanje zdravog starenja

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-infosheets/healthy_ageing_informationsheet_hr.pdf

 

2. Strateški dokumenti RH 2014-2020. u području za starije osobe

http://europski-fondovi.eu/strateski-dokumenti-republike-hrvatske-2014-2020.

3.  Urban Agenda – pravo na grad starijih osoba

http://www.age-platform.eu/images/stories/media/PRESS_RELEASE_30_May2016_EU_Urban_Agenda_Applying_the_right_to_the_city_to_older_persons.pdf

4. Socijalni plan Zagrebačke županije 2017. – 20122.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/6a/ac/6aac2da9-849c-4bad-9028-c4434fc1ac05/socijalni_plan_zagrebacke_zupanije_2017-2022.pdf

 

Znanstvenim i stručnim člancima:

- Priručnik za samo zagovaranje starijih osoba u području ljudskih prava

http://zajednickiput.hr/category/age_platforma/

- Osnove o starosti i starenju – vodič uputa za aktivno zdravo starenje

http://www.nzjz-split.hr/pdf/OSNOVE%20O%20STARENJU%20I%20STAROSTI.pdf

- informacijsko-komunikacijske tehnologije I treća životna dob

https://bib.irb.hr/datoteka/471508.Crnkovic_i_dr.pdf

 

 

Linkovi

Zapošljavanje, socijalna pitanja i

uključenost

POSAO ZA UMIROVLJENIKE

 

Gostiju online

Trenutno aktivnih Gostiju: 80 

Statistika

Članova : 2
Sadržaj : 98
Web Linkovi : 6
Posjete Sadržajima : 73099

Putanja

Home GSC Gorički senior centar O GSC-u

Kontakt

Slavka Kolara 2A/I, 10410 Velika Gorica

E-mail: info@forum50.hr

Predsjednik: +385 99 3165 537; isvetope@gmail.com

Tajništvo:    +385 99 7327 833; melitica49@gmail.com

 

Besplatne

Instrukcije iz matematike: +385 98 929 3088, fsego1@net.amis.hr

Tjelovježbe: +385 91 7910 475  lacicrajka@gmail.com

 

Cilj osnivanja udruge

Promicanje razvitka i unapređenja kvalitete života starijih osoba (neovisnost; društveno sudjelovanje; samo ispunjenje i dostojanstvo) međugeneracijskom solidarnošću.